Factory Slavyanka

309506, 1-y Konnoy Armii str., 65, Stary Oskol, Belgorod Region

8-800-770-01-81

+7 (4725) 37-85-33

+7 (4725) 22-84-90

skf@slavyanka.com

Management Company «Slavyanka»

309514, Oktyabrskaya str., 20, Stary Oskol, Belgorod Region

+7 (4725) 22-55-22

slavyanka@slavyanka.com

Factory Volzhanka

432035, Ulyanovsk, Gaya Avenue, 81

+7 (8422) 24-09-40

+7 (8422) 24-09-41

Anna.Parkova@slavyanka.com

Factory named after N.K. Krupskaya

188513, Leningrad region, Lomonosov district, Razbegaevo village, Ropshinskoe highway, 9

+7 (812) 385-48-30

Factory Konfi

62100, Ekaterinburg, The Siberian tract srt.,, 19

+7 (343) 311-24-51

+7 (343) 311-24-50

confi@slavyanka.com

Polygraphia Slavjanka

309506,1-y Konnoy Armii str., 65, Stary Oskol, Belgorod Region

+7 (4725) 46-13-67

+7 (4725) 37-84-55

+7 (4725) 37-84-55

gofropak@slavyanka.com